CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9504 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC

Doanh thu của CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC trong năm ngoái lên tới 1.69 T JPY, phần lớn trong số đó — 1.39 T JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Comprehensive Energy, năm trước mang lại 932.22 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC 1.69 T JPY, và năm trước đó — 1.14 T JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia