INNOTECH CORP (JAPAN)

9880 TSE
9880
INNOTECH CORP (JAPAN) TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9880 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INNOTECH CORP (JAPAN) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 9880 là 17.303B JPY. EPS TTM của công ty là 138.94 JPY, tỷ suất cổ tức là 5.30% và P/E là 9.78.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu