CAPITAL POWER CORPORATIONCAPITAL POWER CORPORATIONCAPITAL POWER CORPORATION

CAPITAL POWER CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CPX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CAPITAL POWER CORPORATION

Doanh thu của CAPITAL POWER CORPORATION trong năm ngoái lên tới 4.28 B CAD, phần lớn trong số đó — 3.98 B CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Energy, năm trước mang lại 2.67 B CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Canada — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CAPITAL POWER CORPORATION 3.59 B CAD, và năm trước đó — 2.45 B CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia