ELDORADO GOLD CORPELDORADO GOLD CORPELDORADO GOLD CORP

ELDORADO GOLD CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ELD nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của ELDORADO GOLD CORP trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của ELD trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.37 CAD trong khi ước tính là 0.21 CAD, gây bất ngờ đến 72.06%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 353.03 M CAD mặc dù con số ước tính là 391.00 M CAD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.34 CAD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 419.80 M CAD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của ELD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên