FORTIS INCFORTIS INCFORTIS INC

FORTIS INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FTS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FORTIS INC

Doanh thu của FORTIS INC trong năm ngoái lên tới 11.52 B CAD, phần lớn trong số đó — 3.01 B CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, UNS Energy, năm trước mang lại 2.76 B CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FORTIS INC 6.13 B CAD, và năm trước đó — 5.72 B CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia