IMPERIAL OILIMPERIAL OILIMPERIAL OIL

IMPERIAL OIL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IMO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu IMPERIAL OIL

Doanh thu của IMPERIAL OIL trong năm ngoái lên tới 50.97 B CAD, phần lớn trong số đó — 49.24 B CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Downstream, năm trước mang lại 57.47 B CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Canada — năm ngoái quốc gia này đã mang lại IMPERIAL OIL 50.70 B CAD, và năm trước đó — 59.41 B CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia