NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDNUTRIEN LTD

NUTRIEN LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NTR nguyên tắc cơ bản

NUTRIEN LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NTR được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.73 CAD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.54%