NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDNUTRIEN LTD

NUTRIEN LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NTR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NUTRIEN LTD

Doanh thu của NUTRIEN LTD trong năm ngoái lên tới 37.91 B CAD, phần lớn trong số đó — 26.38 B CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Retail, năm trước mang lại 27.69 B CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NUTRIEN LTD 23.83 B CAD, và năm trước đó — 26.15 B CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia