OREZONE GOLD CORPOREZONE GOLD CORPOREZONE GOLD CORP

OREZONE GOLD CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ORE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OREZONE GOLD CORP

Doanh thu của OREZONE GOLD CORP trong năm ngoái lên tới 359.83 M CAD, phần lớn trong số đó — 366.43 M CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Gold, năm trước mang lại 56.54 M CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Burkina Faso — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OREZONE GOLD CORP 366.43 M CAD, và năm trước đó — 56.54 M CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia