PRIMO WATER CORPORATION CANADA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PRMW nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PRIMO WATER CORPORATION CANADA

Doanh thu của PRIMO WATER CORPORATION CANADA trong năm ngoái lên tới 2.39 B CAD, phần lớn trong số đó — 2.19 B CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, North America, năm trước mang lại 1.96 B CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PRIMO WATER CORPORATION CANADA 2.11 B CAD, và năm trước đó — 1.87 B CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia