TELUS INTERNATIONAL (CDA) INCTELUS INTERNATIONAL (CDA) INCTELUS INTERNATIONAL (CDA) INC

TELUS INTERNATIONAL (CDA) INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TIXT nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính TELUS INTERNATIONAL (CDA) INC.

Tỷ lệ giá trên doanh số của TIXT là 1.12. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 6.70. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 75.14 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: CAD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ