TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTDTIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTDTIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTD

TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TWM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTD

Doanh thu của TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTD trong năm ngoái lên tới 2.21 B CAD, phần lớn trong số đó — 1.20 B CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Marketing and Other, năm trước mang lại 1.64 B CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Canada — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTD 2.21 B CAD, và năm trước đó — 2.88 B CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia