TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTDTIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTDTIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTD

TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TWM nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của TWM là 0.12. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 7.77. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 452.00 người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ