ALTAMIRA GOLD CORPALTAMIRA GOLD CORPALTAMIRA GOLD CORP

ALTAMIRA GOLD CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALTA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ALTAMIRA GOLD CORP

Tổng tài sản của ALTA trong Q3 23 là 25.05 M CAD, tăng 28.15% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 15.51% trong Q3 23 tới 548.21 k CAD.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: CAD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY