BARU GOLD CORPBARU GOLD CORPBARU GOLD CORP

BARU GOLD CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BARU nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BARU GOLD CORP

Tổng tài sản của BARU trong Q1 24 là 9.78 M CAD, tăng 4.01% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 7.87% trong Q1 24 tới 7.43 M CAD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY