CATHEDRA BITCOIN INCCATHEDRA BITCOIN INCCATHEDRA BITCOIN INC

CATHEDRA BITCOIN INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 1 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho CBIT trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS CBIT trong quý vừa qua là −0.27 CAD mặc dù ước tính là −0.02 CAD. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt −0.01 CAD. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của CATHEDRA BITCOIN INC để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu CATHEDRA BITCOIN INC dự kiến sẽ đạt ‪3.40 M‬ CAD. Hãy xem doanh thu và thu nhập của CATHEDRA BITCOIN INC để đưa ra quyết định sáng suốt.