Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

CAC 40 được sử dụng như là một chỉ số chuẩn cho các quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán của Pháp và cũng đưa ra ý tưởng chung về phương hướng của Sở Giao dịch Chứng khoán Paris. CAC 40 tương tự như Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones vì nó là chỉ số được sử dụng phổ biến nhất, đại diện cho mức độ tổng thể và phương hướng chung của thị trường Pháp. Vào thời điểm viết (Tháng Tám năm 2005), CAC 40 bao gồm các công ty như Renault, Michelin, L'Oreal và Vivendi Universal.