MICRO-STAR INTERNATIONAL COMICRO-STAR INTERNATIONAL COMICRO-STAR INTERNATIONAL CO

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2377 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của MICRO-STAR INTERNATIONAL CO trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 2377 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 2.95 TWD trong khi ước tính là 2.66 TWD, gây bất ngờ đến 10.96%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 47.63 B TWD mặc dù con số ước tính là 48.43 B TWD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 2.51 TWD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 47.68 B TWD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 2377 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên