MICRO-STAR INTERNATIONAL COMICRO-STAR INTERNATIONAL COMICRO-STAR INTERNATIONAL CO

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2377 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MICRO-STAR INTERNATIONAL CO

Doanh thu của MICRO-STAR INTERNATIONAL CO trong năm ngoái lên tới 182.97 B TWD, phần lớn trong số đó — 182.94 B TWD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Computer and Peripherals, năm trước mang lại 180.36 B TWD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Á — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 73.91 B TWD, và năm trước đó — 76.86 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia