NANYA TECHNOLOGY CORPORATIONNANYA TECHNOLOGY CORPORATIONNANYA TECHNOLOGY CORPORATION

NANYA TECHNOLOGY CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2408 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NANYA TECHNOLOGY CORPORATION

Tổng tài sản của 2408 cho Q4 23 là192.35 B TWD, ít hơn 0.83% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 15.79% trong Q4 23 tới 25.43 B TWD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY