AUO CORPORATIONAUO CORPORATIONAUO CORPORATION

AUO CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2409 nguyên tắc cơ bản

AUO CORPORATION tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.80 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.24%