AUO CORPORATIONAUO CORPORATIONAUO CORPORATION

AUO CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2409 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AUO CORPORATION

Doanh thu của AUO CORPORATION trong năm ngoái lên tới 247.96 B TWD, phần lớn trong số đó — 229.26 B TWD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Display, năm trước mang lại 225.89 B TWD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của China (Including Hong Kong) — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AUO CORPORATION 85.57 B TWD, và năm trước đó — 81.86 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia