SHIN KONG FINANCIAL HLDG COSHIN KONG FINANCIAL HLDG COSHIN KONG FINANCIAL HLDG CO

SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2888 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO

Tổng tài sản của 2888 trong Q1 24 là 5.08 T TWD, tăng 2.63% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 2.44% trong Q1 24 tới 4.82 T TWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY