KKK

KHANH HOA PWR CENTRIFUGAL CONCRETE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KCE nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính KHANH HOA PWR CENTRIFUGAL CONCRETE.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường KCE, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: VND
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ