Các công ty của Các công ty Việt Nam hoạt động trong một ngành: vật liệu xây dựng

Danh sách sau có Các công ty Việt Nam hoạt động trong cùng ngành, vật liệu xây dựng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như SONGDA CEMENT JSC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HT1CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
4.54 T VND11950 VND+0.42%181.1 K0.7258.56204.07 VND−46.05%6.72%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
KKSBCÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
2.609 T VND22800 VND0.00%2.339 M0.8129.51772.57 VND−29.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPLCPETROLIMEX PETROCHEMICAL JSC
2.335 T VND28700 VND−0.69%350.15 K0.7624.681162.72 VND−20.39%9.34%Khoáng sản phi năng lượng
DDTDTHANH DAT INV & DEV JSC
1.732 T VND33800 VND−3.70%2.075 M1.530.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGKMGKM HOLDINGS JSC
1.1 T VND35300 VND+0.86%1.067 M0.630.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBCCBIMSON CEMENT JSC
1.023 T VND8300 VND0.00%116.01 K0.82−1586.96 VND−265.97%6.02%Khoáng sản phi năng lượng
BBTSVICEM BUT SON CEMENT JSC
679.579 B VND5500 VND0.00%8.215 K0.33−1105.41 VND−720.04%5.45%Khoáng sản phi năng lượng
DDHACÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
677.399 B VND46100 VND+0.22%150.4 K1.857.606062.66 VND+85.27%10.87%Khoáng sản phi năng lượng
NNNCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ
412.096 B VND18900 VND+0.53%35.9 K1.9811.161693.37 VND−16.72%2.66%Khoáng sản phi năng lượng
HHOMVICEM HOANG MAI
302.391 B VND4200 VND0.00%37.03 K0.69−995.94 VND−443.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CC32CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
263.779 B VND17600 VND+0.28%47.9 K3.52−310.32 VND−126.21%5.70%Khoáng sản phi năng lượng
QQNCQUANG NINH CONSTRUCTION & CE
262.847 B VND6700 VND−1.47%2.8 K0.410.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCLHVVMI LA HIEN CEMENT JSC
258 B VND21500 VND0.00%17 K2.4312.09%Khoáng sản phi năng lượng
KKPFCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
207.557 B VND3470 VND+1.76%151.8 K0.62−207.72 VND−121.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FFCMCÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON
191.675 B VND4150 VND−2.35%45.7 K0.5112.16341.27 VND−38.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VTVVICEM ENERGY & ENVIRONMENT JSC
190.319 B VND6300 VND+3.28%79.454 K0.4083.7275.25 VND−85.58%4.92%Khoáng sản phi năng lượng
VMCVIMECO JSC
182.944 B VND7700 VND0.00%17.96 K2.2532.77235.00 VND+129.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGMXMY XUAN BRICK TILE POTTERY AND CONS
180.564 B VND20000 VND0.00%13.502 K1.579.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSDGCAN THO SADICO JSC
170.352 B VND16800 VND0.00%1.3 K0.45234.1271.76 VND−74.12%11.90%Khoáng sản phi năng lượng
SSCJSAI SON CEMENT JSC
151.356 B VND4000 VND0.00%41.6 K1.800.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGMHCTCP MINH HUNG QUANG TRI
148.5 B VND9000 VND0.00%5.2 K2.1316.28552.93 VND−62.24%11.11%Khoáng sản phi năng lượng
HHVXCÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
117.516 B VND2850 VND+0.71%2.8 K0.21−2030.71 VND−5496.77%7.07%Khoáng sản phi năng lượng
MMDGCÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
114.198 B VND11700 VND+2.63%8000.46−1554.38 VND−171.24%5.13%Khoáng sản phi năng lượng
AACEAN GIANG CENTRIFUGAL CONCRETE
113.794 B VND36800 VND−1.34%3.6 K0.149.38%Khoáng sản phi năng lượng
PPDBDIN CAPITAL INVESTMENT GRP JSC
89.991 B VND10200 VND+0.99%1.2 K0.2812.43820.72 VND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMICQUANG NAM MINERAL INDUSTRY
74.447 B VND13700 VND+1.48%2000.140.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHCCHOA CAM CONCRETE JSC
73.008 B VND11300 VND+0.89%17.7 K3.058.591315.98 VND−24.98%13.39%Khoáng sản phi năng lượng
TTTCTHANH THANH CERAMIC JOINT ST
65.346 B VND11000 VND0.00%2.5 K2.297.27%Khoáng sản phi năng lượng
YBCYEN BAI CEMENT & MINERAL JSC
64.758 B VND5500 VND−5.17%5 K3.140.00%Khoáng sản phi năng lượng
DDIDDIC DONG TIEN JSC
63.94 B VND4300 VND−6.52%70.035 K0.440.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTXMVICEM GYPSUM & CEMENT JSC
60.2 B VND8900 VND+3.49%149.471 K0.92−493.66 VND−1615.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTMXVICEM CEMENT TRADING JSC
59.4 B VND9900 VND0.00%5000.7426.68371.10 VND−66.40%6.06%Khoáng sản phi năng lượng
DDXVCÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
56.43 B VND6030 VND+5.79%13.5 K1.15−846.96 VND−7828.47%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSPISPIRAL GALAXY JSC
42.038 B VND2500 VND0.00%111.6 K2.37−394.14 VND+13.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DDTCVIGLACERA DONG TRIEU
42 B VND4200 VND0.00%1.626 K0.20−4040.89 VND−91.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VTSVIGLACERA TUSON JSC
39.8 B VND19900 VND−14.59%2000.440.00%Khoáng sản phi năng lượng
VVHHVIWASEEN - HUE INVESTMENT AND CONST
30 B VND4100 VND+2.50%1000.120.00%Khoáng sản phi năng lượng
DDCTVAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE
19.057 B VND700 VND0.00%23.142 K2.310.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSCCSONGDA CEMENT JSC
9.585 B VND2000 VND+17.65%3.602 K1.820.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBHCBIEN HOA CONCRETE JSC
7.2 B VND1600 VND+14.29%14.1 K7.880.00%Khoáng sản phi năng lượng
DDICDIC INVESTMENT AND TRADING
1300 VND+8.33%159.454 K0.69Khoáng sản phi năng lượng
KKCEKHANH HOA PWR CENTRIFUGAL CONCRETE
10700 VND+4.90%3.6 K2.21Khoáng sản phi năng lượng
CCCMCAN THO MINERAL & CEMENT JSC
45000 VND+6.64%5000.31Khoáng sản phi năng lượng
VLBBIEN HOA BUILDING MAT PRO & CONST
35700 VND−1.38%85.23 K0.70Khoáng sản phi năng lượng
VTAVITALY JOINT STOCK COMPANY
4100 VND+5.13%16.1 K0.79Khoáng sản phi năng lượng
SSCLSONG DA CAO CUONG JSC
37700 VND−0.26%91.531 K2.15Khoáng sản phi năng lượng
SS74SONG DA 7.04 JSC
12600 VND−14.29%2000.35Khoáng sản phi năng lượng
SSDYSONG DA YALY CEMENT JSC
1800 VND+12.50%57.6 K1.88Khoáng sản phi năng lượng