NNN

NOI BAI AIRPORT SERVICES JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAS nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NOI BAI AIRPORT SERVICES JSC

Báo cáo tài chính này tóm tắt tài sản của NAS - tài sản sở hữu, nợ phải trả - nợ người khác và vốn chủ sở hữu - sự khác biệt giữa hai tài sản trước.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: VND
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY