Đô la Mỹ / Forint Hungary USDHUF

USDHUFOANDA
USDHUF
Đô la Mỹ / Forint HungaryOANDA
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày