LHBB

USDHUF- 6/1/2020- Khung W1 mô hình 2 đỉnh 2 đáy quá đẹp cho sell

Giá xuống
OANDA:USDHUF   Đô la Mỹ / Forint Hungary
Theo dõi clip để biết chi tiết.
Bình luận: Hiện tại trend D1 đã bị phá, canh 1 nhịp xem thị trường có tạo 3 đỉnh 3 đáy k mới sell. Còn hiện tại hãy về H4 để canh buy ngắn hạn