UnknownUnicorn4548749

USDHUF- 6/1/2020- Khung W1 mô hình 2 đỉnh 2 đáy quá đẹp cho sell

Giá xuống
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
OANDA:USDHUF   Đô la Mỹ / Forint Hungary
Theo dõi clip để biết chi tiết.
Bình luận:
Hiện tại trend D1 đã bị phá, canh 1 nhịp xem thị trường có tạo 3 đỉnh 3 đáy k mới sell. Còn hiện tại hãy về H4 để canh buy ngắn hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.