UUU

US SP 500 CFD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Các câu hỏi thường gặp

US SP 500 CFD đạt mức báo giá cao nhất vào 12 thg 7, 20245.656,8 USD. Xem thêm dữ liệu trên US SP 500 CFD biểu đồ.
Báo giá thấp nhất từ trước đến nay của US SP 500 CFD1.264,1 USD. Mức này đạt được vào 3 thg 6, 2012. Xem thêm dữ liệu trên US SP 500 CFD biểu đồ.
US SP 500 CFD chỉ là con số cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các công cụ cấu thành chỉ mục, do đó bạn không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số đó. Nhưng bạn có thể mua hợp đồng tương lai hoặc quỹ US SP 500 CFD hoặc đầu tư vào các cấu phần.