Bitcoin

XBTUSD BITMEX
XBTUSD
Bitcoin BITMEX
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

dự báo XBTUSD

Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
8
1
2
...
8