AIXTRON SEAIXTRON SEAIXTRON SE

AIXTRON SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AIXA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AIXTRON SE

Doanh thu của AIXTRON SE trong năm ngoái lên tới 629.88 M EUR, phần lớn trong số đó — 532.29 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Equipment, năm trước mang lại 380.41 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AIXTRON SE 213.25 M EUR, và năm trước đó — 150.76 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia