ALLIANZ SE NA O.N

ALV XETR
ALV
ALLIANZ SE NA O.N XETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALV nguyên tắc cơ bản

ALLIANZ SE NA O.N tổng quan về cổ tức

ALV dividends are paid annually. The last dividend per share being 10.80 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.40%