DEUTSCHE BOERSE NA O.N

DB1 XETR
DB1
DEUTSCHE BOERSE NA O.N XETR
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DB1 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của DEUTSCHE BOERSE NA O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DB1 là 26.62B. Ngày thu nhập tiếp theo DEUTSCHE BOERSE NA O.N là 22 Tháng 2, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền