EVOTEC SE INH O.N

EVT XETR
EVT
EVOTEC SE INH O.N XETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EVT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của EVOTEC SE INH O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EVT là 4.898B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của EVOTEC SE INH O.N là 11 Tháng 8, ước tính là -0.06 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu