INFINEON TECH.AG NA O.N.INFINEON TECH.AG NA O.N.INFINEON TECH.AG NA O.N.

INFINEON TECH.AG NA O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IFX nguyên tắc cơ bản

INFINEON TECH.AG NA O.N. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của IFX được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.35 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.92%