NEMETSCHEK SE O.N

NEMXETR
NEM
NEMETSCHEK SE O.NXETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NEM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NEMETSCHEK SE O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NEM là 5.463B EUR. EPS TTM của công ty là 1.43 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.82% và P/E là 32.97. Ngày thu nhập tiếp theo của NEMETSCHEK SE O.N là 31 Tháng 3, ước tính là 0.33 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu