SIEMENS AG NA O.N

SIE XETR
SIE
SIEMENS AG NA O.N XETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SIE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SIEMENS AG NA O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SIE là 87.168B EUR. EPS TTM của công ty là 6.46 EUR, tỷ suất cổ tức là 3.68% và P/E là 17.03. Ngày thu nhập tiếp theo của SIEMENS AG NA O.N là 11 Tháng 8, ước tính là 2.37 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu