SERVICEWARE SESERVICEWARE SESERVICEWARE SE

SERVICEWARE SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SJJ nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SERVICEWARE SE

Doanh thu của SERVICEWARE SE trong năm ngoái lên tới 91.50 M EUR, phần lớn trong số đó — 57.28 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Software-as-a-Service, năm trước mang lại 48.06 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SERVICEWARE SE 72.68 M EUR, và năm trước đó — 66.05 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia