THYSSENKRUPP AG O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TKA nguyên tắc cơ bản

THYSSENKRUPP AG O.N. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TKA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.15 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.19%