THYSSENKRUPP AG O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TKA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu THYSSENKRUPP AG O.N.

Doanh thu của THYSSENKRUPP AG O.N. trong năm ngoái lên tới 37.54 B EUR, phần lớn trong số đó — 13.34 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Materials Services, năm trước mang lại 16.13 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại THYSSENKRUPP AG O.N. 12.42 B EUR, và năm trước đó — 13.89 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia