VOLKSWAGEN AG VZO O.N

VOW3 XETR
VOW3
VOLKSWAGEN AG VZO O.N XETR
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VOW3 financial statements

Tóm tắt tài chính của VOLKSWAGEN AG VZO O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của VOW3 là 118.473B. EPS TTM của công ty là 35.19, lợi tức cổ tức là 2.57%, và P/E là 5.38. Ngày thu nhập tiếp theo VOLKSWAGEN AG VZO O.N là 28 Tháng 10, ước tính là 6.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền