VOLKSWAGEN AG VZO O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VOW3 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VOLKSWAGEN AG VZO O.N.

Doanh thu của VOLKSWAGEN AG VZO O.N. trong năm ngoái lên tới 279.23B EUR, phần lớn trong số đó — 193.07B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Passenger Cars and Light Commercial Vehicles, năm trước mang lại 176.49B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Europe/Other Markets — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 105.47B EUR, và năm trước đó — 101.12B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia