NguyenVanSon_Forex

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPJPY 38% | 3 GBPUSD 25% | 2 AUDJPY 12% | 1 AUDUSD 12% | 1
1628
283
1877
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
224
107
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7
22
14
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư