danhtungFund

Về tôi https://www.facebook.com/danhtungfund
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
63 % forex 3 % tiền điện tử 2 % các chỉ báo 32 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURUSD 27% | 17 XAUUSD 27% | 17 USDCAD 13% | 8 AUDUSD 3% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
4
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
23
44
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
3787
1445
45
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
16
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
690
235
16
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
503263
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
418
136
215
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1247
485
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1284
258
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
39
54
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
7296
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
289
42
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13
2
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
1574
615
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
12381
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2468
1423
14
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
320
337
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
779
575
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
188
511
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
164
434
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
204
124
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư