danhtungFund

Về tôi https://www.facebook.com/danhtungfund
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
63 % forex 3 % tiền điện tử 2 % các chỉ báo 32 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURUSD 27% | 17 XAUUSD 27% | 17 USDCAD 13% | 8 AUDUSD 3% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
4
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2052
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2332
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
200157
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2050
990
14
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1270
490
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
298
218
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
421
136
215
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
601
482
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
16
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
23
44
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
674
235
16
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1255
243
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1248
485
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
292
42
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
15
2
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20
54
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
666
466
12
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
139
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
431
73
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
518
217
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XAUUSD
Gold/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XRPUSDT
XRP / Tether USD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư