nguyen_vnd

Về tôi Đam mê đầu cơ chứng khoán Đệ tử darvas và Livermore
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
VND 33% | 1 VNINDEX 33% | 1 VGT 33% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
43128
543
1785
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1630
283
1871
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14947
1755
9734
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4601
245
2478
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
295
145
674
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư