whitelier231

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
VNM 50% | 2 VCB 25% | 1 VNINDEX 25% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
FRT
FPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư