mmfxtrading

AST giảm mạnh là cơ hội bắt đáy?

HOSE:AST   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
KQKD của AST cho thấy doanh thu 2018 tăng 31,2% lên 865 tỷ đồng. AST có thể dễ dàng hưởng lợi nhờ sự bùng nổ của ngành du lịch và hàng không Việt Nam.
Trước mình có kỳ vọng AST lên giá 74,000 tuy nhiên sau khi tạo được một higher high cao hơn đỉnh cũ 1 chút thì AST giảm mạnh về 62k, break ra khỏi channel. Xu hướng tăng đã bị chấm dứt. Hiện tại giá đang phục hồi tuy nhiên đang có dấu hiệu giảm trở lại khi chạm kháng cự MA150, nếu có thể test lại kênh giá đồng thời cũng là fibo 50 tại 67,000 thì nhiều khả năng sẽ lại giảm tiếp sâu hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.