HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Chỉ số VNI đã đạt mức cao nhất 5 tuần qua trong phiên hôm nay, chốt phiên tăng 0,4%.
năm 2018, công ty đạt tăng trưởng LNST 32%, chủ yếu nhờ mảng bán lẻ trang sức. Hiện PNJ vẫn giữ được tốc độ mở cửa hàng tốt, biên lợi nhuận tăng trưởng.
Giá đã xuyên qua MA20 và có đợt tăng giá ngắn hạn trong 2 phiên gần nhất, nhiều khả năng phiên tiếp theo sẽ điều nhỉ khi giá vẫn chưa phá hẳn đường downward trendline. Tuy nhiên nhiều khả năng giá sẽ sớm phá bỏ đường trendline này và sẽ sớm test kháng cự MA150 tại 96,000 và xa hơn nữa là resistance tại 109,000.
Enjoy!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.