tradafx

Sự khác nhau giữa Chuyển động chủ đạo và Vùng hồi

Đào tạo
tradafx Cập nhật   
OANDA:AU200AUD   Australia 200
Impulsive và Corrective chính là một cách diễn giải khác của thị trường có xu hướng và thị trường không có xu hướng.

Order flow là dòng tiền di chuyển trên thị trường do các lệnh mua và bán. Khi lượng mua và bán cân bằng nhau thì thị trường di chuyển một cách điều hòa lên rồi lại xuống (hoặc xuống rồi lại lên) trong một khoảng (range) gọi là sideway hay không theo xu hướng (non-directional). Ngược lại, khi có sự mất cân bằng giữa lệnh mua và bán thì thị trường sẽ di chuyển theo một chiều, lúc này ta gọi là thị trường có xu hướng (directional). Impulsive và Corrective chính là một cách diễn giải khác của thị trường có xu hướng và thị trường không có xu hướng.

Cám ơn các bạn đã theo dõi.
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật nhiều thành công, xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.
Giao dịch đang hoạt động:
Các bạn xem lại ý tưởng trong video, Những lệnh Take Profit chỉ mang tính chất minh họa theo chức năng Replay của Tradingview và không có giá trị như khuyến nghị giao dịch.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.