tradafx

80% trader thua lỗ vì không biết thủ thuật vào lệnh forex này|P2

Đào tạo
tradafx Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Đây là video Phần 2 tiếp nối của video Phần 1: "4 yếu tố PHẢI NHỚ KỸ khi vào lệnh Phần 1 | Thủ thuật Forex"
Mời các bạn đón xem nhé.
Bình luận:
Các bạn xem lại ý tưởng trong video, Những lệnh Take Profit chỉ mang tính chất minh họa theo chức năng Replay của Tradingview và không có giá trị như khuyến nghị giao dịch.
Nội dung video mang tính chất hướng dẫn và minh họa Thế nào là Keylevel thôi các bạn nhé.

Ý tưởng liên quan